VRIJDAGMIDDAG

School, lessen, huiswerk, lessen, huiswerk, enzovoort,
Enzovoort... altijd hetzelfde? Nee, toch niet!

Het Griftland College biedt meer dan het gewone schoolwerk. Zo komt de school op vrijdagmiddag na de gewone lessen opnieuw tot leven. Een goed moment om je creativiteit te ontwikkelen en hobby’s te ontdekken: de Vrijdagmiddagactiviteiten" gaan van start.
Deskundige begeleiders (vanuit de school of 'van buiten') nemen een stukje 'scholing' voor hun rekening, dat - helaas - in het gewone leerprogramma niet opgenomen is. Dit boekje laat zien welke mogelijkheden er zijn in dit cursusjaar.

BOEKJE VRIJDAGMIDDAGACTIVITEITEN

Inmiddels hangen op verschillende  prikborden in school de indelingen voor deze activiteiten. Kijk waar je bent ingedeeld en heel veel plezier! De activiteiten starten in de week na de herfstvakantie.
Vrijdag 27 oktober is de eerste vrijdagmiddag! 

 


ACTIEDAG TWEEDE KLASSEN

Vrijdag 13 oktober was het zover. De jaarlijkse actiedag van alle 2e klassers.
En wat een geweldige actiedag van onze tweede klassen en wát een opbrengst voor Roemenië! Niet 6.100 euro zoals op de cheque staat, maar ruim 6.300 euro!!! We hebben met z'n allen genoten van de inzet van leerlingen, ouders, collega's, sponsorende winkeliers en het winkelende publiek. Dit alles was ook niet mogelijk zonder de medewerking van de gemeenten Soest, Baarn en Bunschoten. Geweldig bedankt allemaal, ook namens de jongeren in Roemenië in het project voor kansarme kinderen van de stichting Timulazu en de Werkweekgroep van 6 vwo die op 21 oktober vertrekt naar Roemenië!

Nog even nagenieten? Kijk op de Facebookpagina van het Griftland College met heel veel actiefoto's!