BEGELEIDING OPLEIDING EN ONTWIKKELING


 

Begeleiding nieuwe docenten
Het Griftland College voert vooruitstrevend personeelsbeleid waarin opleiding en begeleiding van nieuwe docenten hoge prioriteit heeft. Er is een interne introductiecursus (op donderdagmiddag) en intensieve begeleiding door een sectiegenoot en de schoolopleiders. De begeleiders vanuit de vaksectie zijn hiertoe specifiek geschoold. Er zijn goede contacten met de lerarenopleiding van de HU en het COLUU (centrum onderwijs en leren van de Universiteit van Utrecht).

Beoordeling nieuwe docenten
Alle nieuwe docenten worden in hun eerste jaar op het Griftland College beoordeeld. De beoordeling geschiedt in twee rondes. De eerste ronde start aan het begin van het schooljaar en loopt tot de kerstvakantie. De tweede ronde start na de kerstvakantie en loopt tot begin april. In beide rondes worden er minimaal 2 lessen bezocht door afdelingsdirecteuren, worden er leerlingenenquêtes afgenomen en wordt advies gevraagd aan de vaksectievoorzitter. De eerste ronde wordt afgerond met een voortgangsgesprek met de schoolleiding en aan het eind van de tweede ronde voeren we een beoordelingsgesprek.

Ambitie en ontwikkeling
Het Griftland College is een lerende organisatie. Ontwikkeling staat bij ons centraal. Wij motiveren onze medewerkers zich op persoonlijk en op professioneel gebied te ontwikkelen. 

Functiemix
Het Griftland College valt binnen de Randstadregio. Dat betekent dat wij de komende jaren meer geld krijgen om docenten in LC of LD functies te benoemen. Een deel van deze hogere functies reserveren we voor nieuwe collega’s, als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.

Vacatures die uitstaan in LC en/of LD zijn in principe bedoeld voor bevoegde docenten met ervaring die een goed CV en positieve referenties kunnen overleggen.

Alle andere vacatures staan op dit moment uit in LB, met de uitdrukkelijke mogelijkheid om in de loop van de jaren door te groeien naar een hogere schaal. Om in aanmerking te komen voor een hogere schaal moet de docent in ieder geval een passende onderwijsbevoegdheid hebben en voldoen aan de wet BIO.