CONTACTGEGEVENS SOLLICITATIE

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

 

Dhr. E.L. Hordijk, plaatsvervangend rector
(docentfuncties, vakinhoudelijke informatie)

035 6098202

 

Mw. A.D. de Schepper-Bootsman, personeelsfunctionaris
(OOP-functies, algemene informatie)

035 6098200

 

E-mailadres voor alle sollicitatie-aangelegenheden: sollicitatie@griftland.nl