REGLEMENTEN EN STATUTEN
 

LEERLINGENSTATUUT

In het leerlingenstatuut  zijn de rechten en plichten van de leerlingen vast gelegd.
Het leerlingenstatuut bevat tevens regels voor daaruit voortvloeiende handelingen van andere betrokkenen.

Het leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren.
Het leerlingenstatuut kan op drie manieren werken: probleemvoorkomend, probleemoplossend en willekeur - uitsluitend.

Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van vijf jaar vastgesteld door de kerndirectie na raadpleging van het personeel tijdens een hoorzitting, na raadpleging van de Leerlingenraad en met instemming van de Medezeggenschapsraad.

Na een periode van drie jaar kunnen desgewenst wijzigingen worden aangebracht.
Het initiatief hiertoe kan door Leerlingenraad, schoolleiding en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad worden genomen.

Klik hier om het leerlingenstatuut in PDF te downloaden
 


REKENEN OP HET GRIFTLAND COLLEGE

Rekentoets verplicht onderdeel van het eindexamen, lees meer over het rekenbeleid schooljaar 2017-2018
 


EXAMENREGLEMENT 

Het examenreglement en de bevorderingnormen zijn te vinden op de pagina 'Alles over het Centraal Examen'
 


DYSLEXIE BELEID 

Informatie over hoe wij op het Griftland College omgaan met dyslexie kunt u vinden in het 'protocol dyslexie Griftland College'.
Klik hiervoor op onderstaande link

PROTOCOL DYSLEXIE GRIFTLAND COLLEGE 2017- 2019

* Handreiking voor leerlingen met dyslexie (PDF)
* Handreiking voor ouders van kinderen met dyslexie (PDF) 


PESTPROTOCOL

Het pestprotocol van het Griftland College kunt u hier downloaden (PDF)
 


gebruikersvoorwaarden website