OVER ONS


DE NAAM 'GRIFTLAND COLLEGE'

In 1239 werd aan de Noorderweg zoveel grond verplaatst, dat er een gracht of grift ontstond. Deze grift stond in rechtstreekse verbinding met de Eem.
Op 12 september 1378 werd begonnen de ‘Zoesdijc’ aan te leggen. In 1398 werd door de bisschop toestemming gegeven tot het graven van een nieuwe waterweg.
Zo kwam, parallel aan de Oude Gracht, de Praamgracht tot stand en kon men gaan spreken van de Griftlanden.
Beide griften bestaan nog steeds. Het zijn smalle sloten die hun water nog dagelijks van oostelijk Soest in de Eem lozen.
In de 17e eeuw kwamen de Griftlanden onder de rook van paleis Soestdijk te liggen.
Den Haag gaf in de jaren zeventig van de 20e eeuw tenslotte toestemming op de Griftlanden het Griftland College te bouwen.
De plaats waar de Griftlanders onderwijs ontvangen, is historische grond.


DE 10 BELOFTES AAN ONZE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN

  • Jij staat centraal.
  • We zorgen voor een veilige omgeving, waar je jezelf kunt zijn.
  • We leren je te groeien en je talenten te ontdekken
  • We helpen je steeds zelfstandiger te worden.
  • Ons onderwijs is goed, uitdagend en leuk én past bij jouw niveau.
  • We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.
  • We moedigen je aan betrokken te zijn bij anderen
  • We bereiden je voor op de toekomst.
  • We staan open voor vernieuwing.
  • Wij leren samen. 


ORGANISATIE

Het Griftland College maakt samen met de Waldheim-mavo deel uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest.

De directie bestaat uit de heer drs. J.C. Nieuwland (rector), de heer E.L. Hordijk MCC (plaatsvervangend rector) en de heer J.L.D. van der Vlies (directielid)
Zij zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid op het Griftland College.


v.l.n.r. onderste rij: de heer drs. D.C.H. van Ginkel, mevrouw drs. D. Keijner, de heer O. Mulder, dhr. J. Gaasenbeek
staand v.l.n.r.: mevrouw L. van den Berg, de heer. E.L. Hordijk MCC, de heer drs. J.C. Nieuwland, de heer J.L.D. van der Vlies
mevrouw drs. M.C.M. Matthijsen en de heer van Dam


Het Griftland College is verdeeld in afdelingen, elk geleid door een teamleider.
Op deze manier houden we onze grote school ‘klein’ voor de leerlingen, omdat zij allen in een kleinere eenheid – de afdeling – zijn ondergebracht. Voor hen - en voor de ouders - zijn de lijnen kort.
In bijgaand schrijven de structuur met namen en foto's