Het Griftland College ....


Welkom op de site van het Griftland College!

Leren voor een diploma, leren voor het leven!

Het kan allemaal op het Griftland College: verschillende opleidingen
en vakken volgen, maar ook jezelf ontwikkelen. Leren presenteren
en leren samenwerken. Leren van en met elkaar.

Als je op het Griftland College zit doe je meer dan alleen je
lessen volgen. Je ontwikkelt je tot iemand die kritisch denkt,
verantwoordelijkheden oppakt en zich sociaal sterk voelt.

Aanmelden
OPEN LESMIDDAGEN


download flyer
Ons nieuwe
onderwijsaanbod
lees meer...

 

 

 

 

 


Het Griftland college
maakt deel uit van:

 

 

 

 


lees meer ...

 

Griftland college
Informatiegids 2013-2014

(versie sept 2013)