VERGADERDATA OUDERRAAD


We vergaderen 1x per maand op donderdag van 19.30 – 21.30 uur

Schema vergaderingen schooljaar 2017-2018 volgt z.s.m.