OUDERRAAD
 

 


SCHOOLJAAR 2017-2018

De Ouderraad komt bijna elke maand bijeen en bespreekt uiteenlopend onderwerpen.

Een belangrijk onderdeel van de vergadering is een gesprek met de schoolleiding waarin de ouders uit de raad van gedachten wisselen over bestaand beleid.

De Ouderraad houdt zich bezig met wat er door ouders aangereikt wordt via het informele circuit of de klankbordgroepen.
Heeft u vragen of opmerkingen aan het adres van de ouderraad of wilt u zich aanmelden als lid dan horen wij graag van u.

Meer details over wat de ouderraad doet, vindt u op de pagina wat is de ouderraad