ONDERWIJS VWO 4-5-6

 


REGELS TOETSWEEK

voor leerlingen uit 4-mavo; 4, 5-havo; 4, 5, 6-vwo
 
Omdat de toetsen in de bovenbouw onderdeel uitmaken van het examendossier is de afname daarvan aan strikte regels gebonden. Het vormt namelijk een deel van je examencijfer. We willen er met z’n allen voor zorgen dat je zo goed mogelijk – lees: rustig – je toets kunt maken, zodat je een zo hoog mogelijk cijfer haalt.
Ook willen we voorkomen dat er onduidelijkheden zijn over regels en afspraken, vandaar hieronder de samenvatting t.a.v. toetsen. In het examenreglement wordt dit verder uitgewerkt en toegelicht.
Klik hier voor alle toetsregels

 


ALLES OVER HET CENTRAAL EXAMEN

Pagina met nieuws over het examen, maar ook de bevorderingsnormen en het examenreglement zijn hier te vinden
 


HERKANSINGSSCHEMA MET DEADLINES

Het Herkansingsschema 2017-2018 voor 4, 5 en 6 vwo, klik hier om het document te downloaden (PDF)

 


PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 

Het PTA bevat de programma’s van alle vakken in de laatste leerjaren. Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van het PTA in het voorlaatste leerjaar worden afgesloten en niet meer terugkeren, maar wel medebepalend zijn voor het al dan niet verkrijgen van een diploma. In het PTA is per vak aangegeven welke leerstof behandeld wordt, welke leerstof getoetst wordt en wat de weging van het behaalde resultaat (het cijfer) is.

  • Klik hier voor het overzicht met de PTA's van 4, 5 en 6 vwo.
     

EXCELLENTIEBEVORDERING OP HET GRIFTLAND COLLEGE

Invulling van het Honoursprogramma
Een honoursprogramma heeft een tweeledig doel: ... lees verder ...

 


INFORMATIE
Informatie over de gang van zaken in de tweede fase:
* (bijna) alles over de tweede fase
(versie sep '17)
 


HANDIGE LINKS 
Links voor veel vakken, voor onder- en bovenbouw.

VAARDIGHEIDSBLADEN
De vaardigheden waar docenten aan samengewerkt hebben staan hier op een rij.
Ook voor de bovenbouw