NIEUWSPAGINA VWO 

Algemene nieuwsbrieven en brieven aan ouders staan bij informatie en nieuws 
 


BEVORDERINGSNORMEN

Bevorderingsnormen cursusjaar 2017 - 2018 (versie 21nov17), lees meer ...
 


UITBREIDING ONDERWIJSAANBOD

Graag brengen wij een uitbreiding op ons onderwijsaanbod in de bovenbouw onder uw aandacht: vanaf schooljaar 2018-2019 start er bij voldoende deelname een groep Cambridge Advanced English, lees verder ...  
* Informatieflyer Cambridge Engels

 


NIEUWSFLITSEN VWO

Voor ouders/verzorgers van leerlingen vwo, verschijnen de nieuwsflitsen verschillende keren per jaar.

NIEUWSFLITS 2-3 VWO

nov 2017  -  Nieuwsflits nr. 1
     

NIEUWSFLITS 4-5-6 VWO

nov 2017  -   Nieuwsflits nr. 1
     
     

EINDOPDRACHT AARDRIJKSKUNDE 2 VWO
(door Marcel Hes)

De leerlingen hebben als eindopdracht voor AK een website gebouwd naar aanleiding van de fietsexcursie. Ze zijn prachtig geworden!
Dit jaar gingen alle leerlingen van 2 vwo voor Aardrijkskunde op 9 juni op fietsexcursie.
Zij bezochten 5 verschillende posten variërend van de Herberg De Drie Ringen tot en met het enige stukje hoogveen in de hele provincie Utrecht dat nog bestaat.
Op deze zonovergoten middag gingen zij, gewapend met pen, excursieboekje en fietsapp op hun mobiel, op stap. De uitwerking van deze opdracht gebeurde in de vorm van het maken van een Website.
Hier kwamen weer prachtige, informatiedichte websites uit. Ze staan online!


2VA: https://project2va.wordpress.com/
2VB: https://aardrijkskunde2vb.wordpress.com/
2VC: https://project2vcsoest.wordpress.com/
2VX: https://123566josti.wixsite.com/ak-griftland/

 


REKENEN OP HET GRIFTLAND COLLEGE

Rekentoets verplicht onderdeel van het eindexamen, lees meer over het rekenbeleid schooljaar 2017-2018
 


BLESSUREBRIEF LO BOVENBOUW
Zoals afgesproken met je LO-docent, kan je via deze link de 'Blessurebrief LO bovenbouw' downloaden, invullen en daarna mondeling overleggen met mw. Elias voor verdere instructie.

 


HUISWERKTOEZICHT
Evenals vorige jaren, zal er ook dit jaar weer huis­werktoezicht georganiseerd worden, lees verder ...