CONTACT VWO

   

TEAMLEIDER 2-3 VWO
Mevrouw L. van den Berg
(Frans)
Doorkiesnummer 035 6098 208
l.vandenberg@griftland.nl 
 
TEAMLEIDER 4-5-6 VWO
Mevrouw drs. M.C.M. Matthijsen
(geschiedenis)
Doorkiesnummmer 035 6098 207
m.matthijsen@griftland.nl 

 DECAAN VWO
De heer W. Kraaikamp
(Nederlands; CKV)
Telefoonnummer 035 6098 200
w.kraaikamp@griftland.nl

 


MENTOREN VWO 2


Mentor 2VA
Mevrouw H. Schilder (wiskunde)
h.schilder@griftland.nl


Mentor 2VB
Mevrouw G.J. Schakel (Nederlands)
g.schakel@griftland.nl


Mentor 2VC
Mevrouw I. Zwierink (Engels)
i.zwierink@griftland.nl 


Mentor 2VX
De heer M. van Halteren (natuurkunde; scheikunde)
m.vanhalteren@griftland.nl  

 


MENTOREN VWO 3


Mentor 3VA
Mevrouw H. van Aken (wiskunde)
h.vanaken@griftland.nl


Mentor 3VB
De heer M.C. van ’t Veer (lichamelijke opvoeding)
m.vantveer@griftland.nl


Mentor 3VC
Mevrouw P.M. Elias (lichamelijke opvoeding)
p.elias@griftland.nl


Mentor 3VX
Mevrouw A.W.J. Wind (Nederlands)
e.wind@griftland.nl

 


MENTOREN VWO 4


Mentor 4Vml1
Mevrouw drs. E.E.M. Sluijter-Rombouts (Frans, Latijn)
e.sluijter@griftland.nl


Mentor 4Vml2
De heer M. Hes (aardrijkskunde)
m.hes@griftland.nl


Mentor 4Vml3
De heer J.J. ter Beek (godsdienst)
j.terbeek@griftland.nl

 


MENTOREN VWO 5


Mentor 5VA
Mevrouw drs. L. Riemeijer (Nederlands)
l.riemeijer@griftland.nl


Mentor 5VB
De heer W. Kraaikamp (Nederlands, culturele en kunstzinnige vorming, decaan vwo)
w.kraaikamp@griftland.nl


Mentor 5VC
De heer ir. F. Bosma (economie)
f.bosma@griftland.nl 

 

 


MENTOREN VWO 6

Mentor 6Vml1
Mevrouw drs. M.L. de Blok-du Pree (Engels)
m.deblok@griftland.nl


Mentor 6Vml2
Mevrouw W. van der Plas (geschiedenis)
w.vanderplas@griftland.nl


Mentor 6Vml3
De heer drs. M. Tolboom (biologie)
m.tolboom@griftland.nl


Mentor 6Vml4
De heer drs. S.P. Visser (Engels)
s.visser@griftland.nl