ONDERWIJS MAVO 2 - 3 - 4
 


PRESENTATIE DECANAAT 4M

Presentatie van de voorlichtingsavond decanaat 4M van dinsdagavond 9 januari kunt u hier downloaden
 


REGELS TOETSWEEK

voor leerlingen uit 4-mavo; 4, 5-havo; 4, 5, 6-vwo
 
Omdat de toetsen in de bovenbouw onderdeel uitmaken van het examendossier is de afname daarvan aan strikte regels gebonden. Het vormt namelijk een deel van je examencijfer. We willen er met z’n allen voor zorgen dat je zo goed mogelijk – lees: rustig – je toets kunt maken, zodat je een zo hoog mogelijk cijfer haalt.
Ook willen we voorkomen dat er onduidelijkheden zijn over regels en afspraken, vandaar hieronder de samenvatting t.a.v. toetsen. In het examenreglement wordt dit verder uitgewerkt en toegelicht.
Klik hier voor alle toetsregels


ALLES OVER HET CENTRAAL EXAMEN

Pagina met nieuws over het examen, maar ook de bevorderingsnormen en het examenreglement zijn hier te vinden
 


PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

Het PTA bevat de programma’s van alle vakken in de laatste leerjaren. Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van het PTA in het voorlaatste leerjaar worden afgesloten en niet meer terugkeren, maar wel medebepalend zijn voor het al dan niet verkrijgen van een diploma. In het PTA is per vak aangegeven welke leerstof behandeld wordt, welke leerstof getoetst wordt en wat de weging van het behaalde resultaat (het cijfer) is.

  • Klik hier voor het overzicht met de PTA's van 3 en 4 mavo.
     

OMNUMMERTABELLEN 55e DRUK

Omnummertabellen t.b.v. de Bosatlas.
De (nieuwe) atlassen sluiten namelijk niet goed aan bij de (al langer bestaande) methode die we gebruiken in de onderbouw.


VAARDIGHEDEN IN DE ONDERBOUW

Op school wordt er van je verwacht dat je flink wat leert en op toetsen en bij projecten, in verslagen en presentaties moet je laten zien wat je allemaal kunt.
Maar hoe doe je dat, hoe leer je eigenlijk?
Dat is zeker zo belangrijk als de informatie zelf. Je bent immers geen dom sponsje, dat alles opzuigt en als erin geknepen wordt alles weer ophoest! Daarom leren je docenten je niet alleen de kennis van hun vak, maar ook hoe je kunt laten zien dat je de leerstof begrijpt, wat je zelf met die kennis moet doen en hoe je die kennis kunt weergeven en doorgeven.
Het is het mooist als leraren die deze studievaardigheden met je trainen, deze op dezelfde manier uitleggen. Om dit duidelijk te maken werken leraren op het Griftland College samen.
Zo kun je er op school en thuis mee aan de slag. Makkelijk ook voor je ouders, als ze je willen helpen.
Dan weet je tenminste ook, dat je vader of moeder het niet heel anders uitlegt dan je docenten op school! 
De vaardigheden waar leraren aan samengewerkt hebben voor jou op een rijtje, lees meer ...
Veel succes ermee!
 


HANDIGE LINKS
Links voor veel vakken, voor onder- en bovenbouw.

WERKSTUKKEN
Voor het maken van werkstukken en sectoropdracht, is er een aparte pagina,
met deze link ga je naar de pagina.
 


Overweeg je om tekenen als eindexamenvak te kiezen?
Lees dan deze informatiefolder