DECANAAT MAVO 2-3-4


Mevr. F. Verwoerd, Dhr. W. Kraaikamp, Mevr. L. Postel.


2 MAVO

In 2 mavo krijgen de leerlingen te maken met de decaan. De decaan helpt de leerlingen met het maken van een keuze voor een vakkenpakket (2M), de sectorkeuze (3M) en een vervolgopleiding (4M). Ondersteunend hierbij is het LOB-programma (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) dat de leerlingen volgen van klas 2 t/m 4. De mentoren hebben hierin een belangrijke rol, zij zijn het eerste aanspreekpunt.

De decaan verzorgt informatielessen over de mogelijkheden die er zijn bij het kiezen van een vakkenpakket. Op het Griftland College werken de leerlingen met het online keuzebegeleidingsprogramma Qompas. Daarbij worden zij begeleid door de mentor en de decaan. Dit programma bestaat uit een stappenplan.
Na het doorlopen daarvan volgt er een persoonlijk advies. Dit wordt meegenomen in een individuele gesprek dat alle 2M-leerlingen hebben met de decaan.

Naast het LOB-programma binnen school, zijn er ook nog diverse activiteiten die buiten school plaats-vinden. De 2M-leerlingen bezoeken een Techniekdag waarbij zij kennismaken met de mogelijkheden van een beroep(sopleiding) in de technische sector.

In maart is er een voorlichtingsavond voor de ouders. In de eerder genoemde individuele gesprekken beslissen de leerlingen uiteindelijk welke drie vakken ze laten vallen en welk creatief vak ze houden.


3 MAVO

In 3 mavo wordt er een belangrijke keuze gemaakt: in deze klas wordt namelijk de sector gekozen. 
De mentoren hebben hierin een belangrijke sturende rol.

Er zijn vier sectoren waaruit de leerlingen uit kunnen kiezen:
1.  Economie
2.  Zorg en Welzijn                   
3.  Techniek
4.  Landbouw (Groen)

De decaan verzorgt informatielessen waarin de verschillende keuze- en opleidingsmogelijkheden besproken worden.

Om tot een goede keuze te komen gaan de leerlingen verder met het keuzebegeleidingsprogramma Qompas. Daarbij worden zij begeleid door de mentor en de decaan. Qompas bestaat uit een stappenplan. Na het doorlopen daarvan volgt er een persoonlijk advies. Dit wordt meegenomen in het individuele gesprek dat alle 3M-leerlingen hebben met de decaan.

Daarnaast bezoeken de leerlingen in 3 mavo in januari de Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs. Ze volgen twee workshops over opleidingen waarin ze geïnteresseerd zijn. Ook bezoeken de leerlingen in februari en maart twee oriëntatiemiddagen over een tweetal opleidingen waarnaar hun interesse uitgaat. Op deze manier kunnen de leerlingen erachter komen of een opleiding bij hen past. Deze middag wordt verzorgd op een mbo-school. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelfstandig naar de scholen reizen.

Eind januari wordt een beroepenmarkt georganiseerd in Amersfoort. Wij adviseren zowel ouders als leerlingen om zich nog meer te verdiepen in een passende opleiding.

Half februari is er een uitgebreide voorlichtingsavond voor ouders. In het eerder genoemde individuele gesprek beslissen de leerlingen uiteindelijk welke sector zij kiezen.


4 MAVO

In 4 mavo verdiepen de leerlingen zich verder in een vervolgopleiding. Om tot een goede keuze te komen zijn er verschillende activiteiten gepland. Hierbij is het belangrijk dat zowel de leerlingen als hun ouders actie ondernemen, door bijvoorbeeld het bezoeken van open dagen en/of meeloopdagen. Ook is het van belang om in gesprek te gaan met elkaar.

De decaan verzorgt in samenwerking met de organisator van de sectoropdracht een voorlichtingsles.

Tijdens de sectoropdracht, die begeleid wordt door vakdocenten,  bestuderen de leerlingen een voor hen interessante beroepsopleiding om erachter te komen of deze bij hen past.

De leerlingen maken in 4 mavo de laatste onderdelen van het keuzebegeleidingsprogramma Qompas af. Daarbij worden zij begeleid door de mentor en de decaan. Qompas programma bestaat uit een stappenplan en na het doorlopen daarvan volgt er wederom een persoonlijk advies. Dit wordt meegenomen in het individuele gesprek dat alle 4m-leerlingen hebben met de decaan.

De individuele gesprekken die de decaan met de leerlingen voert over hun vervolgopleiding zijn in oktober  en november, zodat er bij twijfel nog voldoende tijd is voor verdere oriëntatie.

De leerlingen moeten zich vóór 1 maart aanmelden bij de mbo-opleiding van hun keuze. Leerlingen die graag willen doorstromen naar de havo worden in februari verwacht op de voorlichtingsavond  ‘Overstap 4M naar 4H’. Dan worden de toelatingseisen en profielen uitgebreid besproken.

Voor zowel de overstap naar het mbo en de havo geldt dat het digitaal doorstroomdossier ingevuld moet worden. Dit dossier bestaat uit een leerlinggedeelte en een mentorgedeelte en moet worden geautoriseerd door de ouders. In het dossier wordt weergegeven welke kwaliteiten, interesses, talenten en motivatie de leerling heeft voor de gekozen vervolgopleiding.

Sinds een aantal jaren is er een intensieve samenwerking tussen onze mavo en de mbo’s uit de regio, waarbij we samen monitoren hoe het de leerlingen vergaat.

Samen komen tot de juiste keuze!

Leny Postel
Decaan mavo
l.postel@griftland.nl
tel.: (035) 609 82 00
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag

 


INSTROOM 4-HAVO VANUIT 4-MAVO

2017-2018
Informatie over het instromen in 4 havo vanuit 4 mavo, lees meer ... (PDF)

 


HANDIGE LINKS

www.duo.nl
Informatie over het inschrijven bij een mbo en wat je moet weten als je naar het mbo gaat.

www.scholieren.tv
Wil je meer weten over de verschillende beroepen? Bekijk hier een groot aantal filmpjes.

www.mbostart.nl
Welke opleiding wil je gaan volgen? Op deze site een overzicht van mbo-opleidingen en -scholen.

www.tkmst.nl
Informatie over alle opleidingen op trefwoord.