DE LEERLINGENRAAD 


Actuele foto huidige ll-raad volgt z.s.m.
 

De Leerlingenraad maakt, in een gedeeltelijk nieuwe samenstelling en met veel nieuwe ideeën, weer een nieuwe start. Wij kijken er enorm naar uit om de taak van de Leerlingenraad nieuw leven in te blazen en een nog betere sfeer te creëren.

De leerlingenraad vergadert wekelijks, behartigt belangen van leerlingen bij de schoolleiding en organiseert tal van activiteiten, zoals de verkiezing van de docent en medewerker van het jaar, de Hunger Challenge, Paarse Vrijdag en nog veel meer. 
Ook zet de leerlingenraad dit jaar de opgezette klankbordgroepen van leerlingen voort.
Op dit moment bestaat de leerlingenraad uit louter bovenbouwleerlingen vwo en één uit de havo, dus langs deze weg een oproep aan (bovenbouw)leerlingen mavo en havo om ook zitting te nemen in de leerlingenraad. Zeker in het kader van nevenactiviteiten voor vervolgopleidingen met een selectieproces een waardevolle aanvulling op het CV!

Samenstelling leerlingenraad:
Dorian Wevers (6VA, voorzitter), Niels Wijnands (6VB, vice-voorzitter), Mirjam Baaré (6VC, secretaris), Marlène de Vries (3HB, PR), Eline Noorman (5VC, penningmeester), Marije Willigenburg (5VC);
Elisa den Ouden (3VB), Merel Morang (3M), Reinier Kniest (docent Nederlands, begeleider leerlingenraad),

Mocht u/je denken, de Leerlingenraad, daar heb ik nog een goed idee voor of opmerking over, dan horen wij dat graag!
U kunt ons altijd bereiken via de mail: llr@griftland.nl, volg ons op facebook (Leerlingenraad Griftland) of spreek een van ons even aan in de wandelgangen. 

voor Facebook 
klik op het logo

 


BENEFIETAVOND 28 SEPTEMBER

Op donderdagavond 28 september van 19:00 – 21:00 organiseert de Leerlingenraad een benefietavond. De avond zal in het teken staan van de leerlingen die op werkweek gaan naar Roemenië en daar aan het werk gaan voor Stichting Timulazu. Deze leerlingen zullen hier vrijwilligerswerk gaan verrichten, maar zij hebben uw hulp hiervoor hard nodig!

Stichting Timulazu
Stichting Timulazu is een christelijke organisatie die kansarme jongvolwassenen in Roemenië een betere toekomst wil bieden. De stichting heeft een verbouwde staatsboerderij met camping en kinderboerderij, waar de jongeren een intensief woon- en werktrainingsprogramma volgen. Tijdens de werkweek zullen de leerlingen helpen klussen aan appartementen voor de jongeren. Verder zullen zij activiteiten organiseren voor kinderen in de buurt. 
 
Benefietavond
In samenwerking met de organisatoren van de werkweek organiseert de Leerlingenraad een benefietavond op 28 september om geld op te halen voor Stichting Timulazu. De benefietavond wordt een gezellige avond waarvoor we u graag uitnodigen. U bent dus van harte welkom om vanaf 19:00 op het Griftland College te genieten van een gezellige avond. Er zullen drankjes en hapjes worden verkocht, spelletjes gespeeld kunnen worden en er zal ook muziek aanwezig zijn. Ook zal er een loterij zijn met leuke prijzen.
 
Talentenveiling
De hoofdactie van de avond is de talentenveiling. Tijdens de talentveiling zullen de talenten van leerlingen en docenten worden geveild. Iedereen die bijvoorbeeld heel mooi kan zingen, goed kan schilderen of heerlijk kan koken, kan dit aanbieden. Denk aan een privéconcert, een cursus koken, een middag helpen in de tuin of bijles wiskunde voor uw zoon of dochter. Iedereen in de zaal kan op deze ‘talenten’ bieden. Aan het einde van de avond kunt u als bieder een afspraak maken met de aanbieder van het talent.
 
Al met al belooft het een supergezellige avond te worden en al het opgehaalde geld gaat rechtstreeks naar stichting Timulazu en de werkweek. Iedereen is van harte welkom om te komen, dus neem vooral zoveel mogelijk familie, vrienden en buren mee!
 
Heeft u nog vragen over deze avond, mail dan gerust naar llr@griftland.nl.
 
Hopelijk zien wij u op 28 september op het Griftland College!
 
Met vriendelijke groeten,
 
De Leerlingenraad
 
Voor meer informatie over de werkweek of de stichting:
http://timulazu.com/
https://www.facebook.com/werkweekroemenie/?fref=t