GBC 2014-2015

GRIFTLAND BUSINESS CLASS


Introductie Griftland Business Class

De leidende gedachte achter De GBC is om zoveel mogelijk het onderwijs in en om het oprichten en managen van een bedrijf te organiseren. Dan is leerlingen vaak direct duidelijk waarom een activiteit gebeuren moet. Veel bedrijven steunen ons bij dit project door scholing te verzorgen, stageplaatsen te bieden en ons te sponsoren. Daarnaast hebben we een Vecon licentie (vereniging van economie-leraren) ontvangen wat betekent dat ons economie-onderwijs in alle leerjaren van het havo voldoet aan de normen van de Vecon. De GBC is hierbij uiteraard belangrijk.
 


Waarom Griftland Business Class?

Waarom Griftland Business Class?

De samenleving verandert, het onderwijs verandert mee.
Op het Griftland College is betekenisvol onderwijs een van de speerpunten. Al enige jaren bieden we de 4 en 5H-leerlingen van het EM-profiel een unieke kans. Zij kunnen plaatsnemen in de speciale klas: De Griftland Business Class: de GBC. In de GBC is alles er op gericht het onderwijs zo veel mogelijk  te koppelen aan de praktijk.

Door dit praktijkgerichte leren worden de leerlingen gestimuleerd. De betekenisvolle leeromgeving zorgt dat je snapt waar je voor bezig bent, het  leren gaat veel sneller. Deze klas is niet speciaal voor de slimme of leergierige leerling, (hoewel we die natuurlijk graag willen uitnodigen) ook de ondernemende, praktisch ingestelde leerling wordt uitgedaagd. Deze klas is gericht op de leerling die wil en kan leren uit de ondernemerspraktijk.

Voorproefje van wat de GBC inhoudt:

Gedurende een kalenderjaar in de bovenbouw (van januari in 4 havo tot december in 5 havo) wordt het onderwijs totaal anders georganiseerd. Leerlingen richten in groepjes een bedrijf op. Met het werken aan dit eigen bedrijfje verwerven en versterken de leerlingen competenties voor het bedrijfsleven. Het eigen bedrijf zorgt ervoor dat al het geleerde in de praktijk moet worden gebracht. De leerling gaat op zoek naar aandeelhouders, moet producten inkopen en probeert die met winst  te verkopen.

Het leren gebeurt in diverse situaties, binnen en buiten de school. Veel reguliere schoolactiviteiten worden gekoppeld aan de Business Class. Denk aan gastsprekers, stage, excursies en oriëntatie op de vervolgopleiding in het hbo. Het raakt niet alleen het onderwijs in economie en M&O, ook de lessen in vakken als Nederlands, Engels en wiskunde A vertonen meer samenhang.

GBC is een prima leeromgeving: door de extra motivatie die deelname aan de GBC oplevert, haal je makkelijker je diploma.

Rond de tijd van de profielkeuze, in het voorjaar, organiseert de projectgroep GBC een informatieavond. Wilt u meer inlichtingen, bel dan gerust naar dhr. Van Ginkel of neem contact op via mail: d.vanginkel@griftland.nl

Gesponsord door:


GBC-ACTIVITEITEN