GRIFTLAND COLLEGE

Noorderweg 79, 3761 EV Soest I Postbus 316, 3760 AH Soest

Bankgegevens
Rabobank Soest Baarn Eemnes
rekeningnummer 3799.99.269
t.n.v. stichting CVO Baarn/Soest
(IBAN: NL88RABO0379999269)

Telefoon 035 6098 200
Fax  035 601 07 76
mail@griftland.nl

Vragen over facturen en betalingen
facturen@griftland.nl

Doorgeven van wijzigingen zoals adres,
telefoonnummer, e-mailadres
administratie@griftland.nl 

Ziek/beter melden
Via telefoonnr.: 035 6098 200
meer informatie 

Loge/receptie
Bereikbaar 07:30 uur - 16:30 uur
Telefoon 035 6098 200

 Rector
De heer drs. J.C. Nieuwland
Telefoon 035 6098 201
j.nieuwland@griftland.nl

Plaatsvervangend rector
De heer E.L. Hordijk
Telefoon 035 6098 201
e.hordijk@griftland.nl 

Directielid
De heer J.L.D. van der Vlies
Telefoon 035 6098 201
j.vandervlies@griftland.nl

Teamleider brugklassen
Mevrouw drs. D. Keijner
Doorkiesnummer 035 6098 204
d.keijner@griftland.nl

Teamleiders 2-3-4 mavo
De heer J.H. van Dam
Doorkiesnummer 035 6098 209
j.vandam@griftland.nl

De heer J.P.H. Gaasenbeek
Doorkiesnummer 035 6098 216
j.gaasenbeek@griftland.nl

Teamleider 2-3 havo
De heer mr. O. Mulder
Doorkiesnummer 035 6098 215
o.mulder@griftland.nl
Teamleider 4-5 havo
De heer Drs. D.G.H. van Ginkel
Doorkiesnummer 035 6098 205
d.vanginkel@griftland.nl

Teamleider 2-3 vwo
Mevrouw L. van den Berg
Doorkiesnummer 035 6098 208
l.vandenberg@griftland.nl

Teamleider  4-5-6 vwo
Mevrouw drs. M.C.M. Matthijsen
Doorkiesnummer 035 6098 207
m.matthijsen@griftland.nl

 


Decaan mavo
Mevrouw L. Postel
Telefoon 035 6098 200

l.postel@griftland.nl 
Decaan havo
Mevrouw F. Verwoerd- Nelissen
Doorkiesnummer 035 6098 214
f.verwoerd@griftland.nl
Decaan vwo
De heer W. Kraaikamp
Telefoon 035 6098 200
w.kraaikamp@griftland.nl

Examensecretaris
Mevrouw drs. M. Evers
Doorkiesnummer 035 6098 217
m.evers@griftland.nl

Directie-assistent
Mevrouw M. Korpelshoek
Doorkiesnummer 035 6098 201
m.korpelshoek@griftland.nl

Ik wil via internet een mailtje sturen naar de makers van deze site, want ik heb een suggestie, of ik wil gewoon wat vragen.
Mail de Webmaster