SCHOOLFOTOGRAAF

BOVENBOUW

Volgende week maandag 28 en dinsdag 29 augustus komt de schoolfotograaf langs. Alle leerlingen gaan in een les onder begeleiding van een docent individueel op de foto en de onderbouw ook met de klas en de mentor. Alle bovenbouwklassen (4 mavo, 4,5 havo en 4,5,6 vwo) gaan per geheel leerjaar op de foto in de aula. Onderstaand lees je op welk moment welk bovenbouwleerjaar op de foto wordt gezet. Zorg dat je erbij bent! Deze momenten staan ook in Zermelo en als je in SOM onder het lesuur kijkt staat het daar ook. Mocht je op dat moment in een studieruimte werken, dan krijg je wel een stempel voor het uur waarin je een kwartier mist omdat je op de foto wordt gezet.

ONDERBOUW

Foto's van klassen en leerlingen in de onderbouw worden gemaakt volgens schema, dit schema is bekend bij de mentor/docent.