VERGADERDATA OUDERRAAD


We vergaderen 1x per maand op donderdag van 19.30 – 21.30 uur

Schema vergaderingen schooljaar 2016-2017:


2   februari

9   maart

11 april            NB dit is een dinsdag   

18 mei

29 juni