INFORMATIE EN NIEUWS

 


NIEUWS EN BRIEVEN

Informatie en data ouderavonden kunt u op de pagina ouderavonden vinden, op deze pagina staan ook de samenvattingen (PDF) van verschillende voorlichtingsavonden.
Nieuws(flitsen) per afdeling kunt u lezen op de nieuwspagina's per afdeling
 


REKENTOETS - verplicht onderdeel van het eindexamen.
In het schooljaar 2013/2014 kregen leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst te maken met een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen.
De rekentoets is bestemd voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben.

Huidige regelgeving (voor schooljaar 2016-2017)
Voor ouders/verzorgers van leerlingen uit 4M
   brief over de rekentoets
   informatie/bijlage brief rekentoets 4M

Voor ouders/verzorgers van leerlingen uit 5H; 
   brief over de rekentoets
   informatie/bijlage brief rekentoets 5H

Voor ouders/verzorgers van leerlingen uit 6V; 
   brief over de rekentoets
   informatie/bijlage brief rekentoets 6V

 


 

 


SCHOOLPLAN 1620

SAMEN TALENTEN ONTDEKKEN & VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN
Het schoolplan van het Griftland College voor de jaren 2016 tot 2020. Het schoolplan heeft als doel de koers voor deze periode te bepalen, het geeft de richting aan waarin we ons als school willen ontwikkelen: leerlingen en medewerkers samen.


MR, OR, KBG??

Het verschil tussen OR, MR en KBG is niet heel duidelijk voor iedereen, daarom hieronder een korte uitleg.

 • OR - staat voor 'Ouderraad'. Via deze link kunt u hier meer informatie over vinden.
 • MR - staat voor 'Medezeggenschapsraad', deze bestaat uit acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. Samen vormen zij de MR: een groep met een bijzondere taak, lees meer ...  
 • KBG - staat voor 'Klankbordgroep Ouders'. 
  De klankbordgroep ouders is onderverdeeld per afdeling (brugklassen, 2/3/4 mavo, 2/3 havo, 4/5 havo, 2/3 vwo, 4 en 5/6 vwo) en wordt geleid door de teamleider.
  Het doel is om ouders feedback te vragen over het functioneren van de afdeling/de school. Welke zaken gaan goed, wat kan er verbeterd worden?
  Onderwerpen die aan bod komen kunnen praktisch van aard zijn maar ook onderwijs gerelateerd. De meeste afdelingen hebben drie klankbordgroep bijeenkomsten per jaar, afhankelijk van de afdeling ’s middags of ‘s avonds.
  Vergeleken met de Ouderraad en de MR is de tijdsinvestering in de klankbordgroep relatief laag (3 keer per schooljaar tegen 9 keer per schooljaar voor OR en MR).
  Deelname is in principe voor een jaar (het lopende schooljaar), maar ‘doorstromen’ naar volgende leerjaren wordt op prijs gesteld. U kunt dit jaarlijks opnieuw aangeven op het formulier hand- en spandiensten.

   

LEGENDA AFKORTINGEN
En dit zijn niet de enige afkortingen die wij gebruiken. Voor leerlingen en ouders kan dit allemaal zeer verwarrend zijn.
De lijst met afkortingen zal, indien nodig, aangevuld worden, maar deze legenda is alvast het begin.

 


NIEUWSFLITSEN KERNDIRECTIE

*   Apr 2017  - Nieuwsflits nr 2 (april 2017)
*   Dec 2016  -  Nieuwsflits nr 1  (dec 2016)
     

DYSLEXIE
Alles over het protocol dyslexie op het Griftland College, plus een handreiking voor ouders van leerlingen met dyslexie en een handreiking voor de leerlingen met dyslexie,
lees meer ...
 


PESTPROTOCOL
Het pestprotocol kunt u hier downloaden (PDF)

 


‘SPEKSTEEN BEWERKEN’ VOOR OUDERS OOK IN 2016-2017'
Sinds enkele jaren geef ik ‘speksteen bewerken’ aan leerlingen bij de vrijdagmiddagactiviteiten.
De ‘cursus’ speksteen bewerken organiseer ik ook voor ouders en personeel van de school. Zo ook dit jaar! Woensdagavond 24 augustus 2016 zijn we gestart, maar u kunt ook later 'instromen'.
Van harte welkom!  lees meer ...

 


INFORMATIEGIDS 2016 - 2017
Informatie over de school, de inrichting van het onderwijs, regels met betrekking tot de veiligheid. Een gids die ook vaak gedurende het schooljaar nog wel eens dienst doet om iets op te zoeken. Informatiegids 2017-2018   
 


NIEUWS PER AFDELING:

brugklassen

mavo

havo

vwo


LINK NAAR PAGINA:

Jaarplanner (versie 9 mrt)
lestijden, vakantie en vrije dagen