ONDERWIJS VWO 4-5-6

 

Beste leerlingen,

het einde van het schooljaar nadert snel, via dit bericht willen we jullie nog even wijzen op een aantal belangrijke zaken:

  1. 16 juni is de laatste peildatum van het stempelsaldo. De leerlingen die een negatief saldo hebben zullen in toetsweek 4 en de dagen erna nog flink moeten doorwerken om op minimaal 0 uit te komen.
  2. Toetsweek 4 duurt van 22 juni t/m 28 juni. Het inhalen van gemiste toetsen moet direct op do. 29 juni om 8.30 uur. (lokalen komen op de tv)
  3. Op 3 juli zijn de overgangsvergaderingen van 4 havo en 45 vwo, na 15.30 uur hoor je van je mentor het resultaat.
  4. Op do 6 juli is de laatste herkansingszitting. Als je mee wilt doen haal je dinsdag en/of woensdag in totaal minimaal 4 stempels (mediatheek open tot 1300 uur).
  5. Boeken inleveren op 4 juli, informatie via Iddink.
  6. 7 juli rapport-uitreiking vanaf 11.30 uur.
  7. Tot slot: zomerschool vanaf dinsdag 4 juli 10.00 uur tot en met donderdag 13 juli 13.00 uur.

Succes met de laatste loodjes,

Dhr. van Ginkel en mevr. Matthijsen

 


PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016-2017


EXCELLENTIEBEVORDERING OP HET GRIFTLAND COLLEGE

Invulling van het Honoursprogramma
Een honoursprogramma heeft een tweeledig doel: ... lees verder ...

 


HERKANSINGSSCHEMA 2016-2017

Schema 4V / 5V / 6V met deadlines (PDF)
 


ALLES OVER HET CENTRAAL EXAMEN

Pagina met informatie over reglementen, normen en regelmatig updates over zaken die met het Centraal Examen hebben te maken!

Laatste update op de examenpagina:
- Examenspecial maart 2017
- Examennummers leerlingen

 


INFORMATIE
Informatie over de gang van zaken in de tweede fase:
* (bijna) alles over de tweede fase 
(versie okt16)
 


HANDIGE LINKS 
Links voor veel vakken, voor onder- en bovenbouw.

VAARDIGHEIDSBLADEN
De vaardigheden waar docenten aan samengewerkt hebben staan hier op een rij.
Ook voor de bovenbouw