NIEUWSPAGINA VWO 

Algemene nieuwsbrieven en brieven aan ouders staan bij informatie en nieuws 
 


4V EXCURSIE ANTWERPEN
Dinsdag 19 september a.s. gaan we met de drie mentorklassen 4-vwo naar Antwerpen. Het doel van de excursie is om kennis te maken met de rijke en gevarieerde cultuur van deze Vlaamse stad. Deze excursie staat in het teken van kennismaking met elkaar en sluit inhoudelijk aan bij het vak CKV. Lees verder ... 

 


NIEUWSFLITSEN VWO

Voor ouders/verzorgers van leerlingen vwo, verschijnen de nieuwsflitsen verschillende keren per jaar.
 


EINDOPDRACHT AARDRIJKSKUNDE 2 VWO
(door Marcel Hes)

De leerlingen hebben als eindopdracht voor AK een website gebouwd naar aanleiding van de fietsexcursie. Ze zijn prachtig geworden!
Dit jaar gingen alle leerlingen van 2 vwo voor Aardrijkskunde op 9 juni op fietsexcursie.
Zij bezochten 5 verschillende posten variërend van de Herberg De Drie Ringen tot en met het enige stukje hoogveen in de hele provincie Utrecht dat nog bestaat.
Op deze zonovergoten middag gingen zij, gewapend met pen, excursieboekje en fietsapp op hun mobiel, op stap. De uitwerking van deze opdracht gebeurde in de vorm van het maken van een Website.
Hier kwamen weer prachtige, informatiedichte websites uit. Ze staan online!


2VA: https://project2va.wordpress.com/
2VB: https://aardrijkskunde2vb.wordpress.com/
2VC: https://project2vcsoest.wordpress.com/
2VX: https://123566josti.wixsite.com/ak-griftland/

 


REKENTOETS - verplicht onderdeel van het eindexamen.
In het schooljaar 2013/2014 kregen leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst te maken met een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen.
De rekentoets is bestemd voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben.

Nieuws over de huidige regelgeving: (voor schooljaar 2017-20178) binnenkort beschikbaar.
 


BLESSUREBRIEF LO BOVENBOUW
Zoals afgesproken met je LO-docent, kan je via deze link de 'Blessurebrief LO bovenbouw' downloaden, invullen en daarna mondeling overleggen met mw. Elias voor verdere instructie.

 


HUISWERKTOEZICHT
Evenals vorige jaren, zal er ook dit jaar weer huis­werktoezicht georganiseerd worden, lees verder ...