CONTACT VWO

   

TEAMLEIDER 2-3 VWO
Mevrouw L. van den Berg
(Frans)
Doorkiesnummer 035 6098 208
l.vandenberg@griftland.nl 
 
TEAMLEIDER 4-5-6 VWO
Mevrouw drs. M.C.M. Matthijsen
(geschiedenis)
Doorkiesnummmer 035 6098 207
m.matthijsen@griftland.nl 

 DECAAN VWO
De heer W. Kraaikamp
(Nederlands; CKV)
Telefoonnummer 035 6098 200
w.kraaikamp@griftland.nl

 


MENTOREN
schooljaar 2017-2018

Mentoren worden begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.