MAVO 


Op deze pagina vind je alle informatie over de dagelijkse gang van zaken in de afdeling.
Zo vind je hier handige links voor je rooster, de verschillende vakken maar ook informatie over projecten en andere activiteiten.
De leerlingenraad en de bevorderingsnormen zijn eveneens terug te vinden bij de handige links.
Uiteraard moet je ook regelmatig op de link van de leerlingen site Griffiti klikken. Daar zien we graag jullie bijdragen, verhalen en foto’s op verschijnen.
Heb je vragen, tips of opmerkingen: mail de webmaster of jouw afdeling.