PARIS EN 24 HEURES

 

ONDERWIJS HAVO 4-5
 


ALLES OVER HET CENTRAAL EXAMEN

Pagina met nieuws over het examen, maar ook de bevorderingsnormen en het examenreglement zijn hier te vinden
 


(BIJNA) ALLES OVER DE TWEEDE FASE
Informatie
(PDF) over de gang van zaken in de tweede fase (versie sep '17)

 


PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

Het PTA bevat de programma’s van alle vakken in de laatste leerjaren. Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van het PTA in het voorlaatste leerjaar worden afgesloten en niet meer terugkeren, maar wel medebepalend zijn voor het al dan niet verkrijgen van een diploma. In het PTA is per vak aangegeven welke leerstof behandeld wordt, welke leerstof getoetst wordt en wat de weging van het behaalde resultaat (het cijfer) is.

  • Klik hier voor het overzicht met de PTA's van 4 en 5 havo.

 


HERKANSINGSSCHEMA MET DEADLINES
Het Herkansingsschema 2017-2018 voor 4 en 5 havo, klik hier om het document te downloaden (PDF)

 


HANDIGE LINKS 
Links voor veel vakken, voor onder- en bovenbouw.

VAARDIGHEIDSBLADEN
De vaardigheden waar leraren aan samengewerkt hebben staan hier op een rij.
(ook voor de bovenbouw)