NIEUWSPAGINA HAVO


Algemene nieuwsbrieven en brieven aan ouders staan bij informatie en nieuws 

 


BEGELEIDING SPORTDAG HENSCHOTERMEER

Donderdag 31 augustus zullen de leerlingen van 4hA en 4hB de leerlingen van de brugklassen begeleiden en jureren bij hun activiteiten rond het Henschotermeer. Uiteraard vervallen voor hen de lessen volgens het rooster.
Maandag is de brief met informatie verstuurd naar de ouders en de leerlingen.
   
  


NIEUWSFLITSEN  HAVO

Voor ouders/verzorgers van leerlingen in de havo, verschijnen verschillende nieuwsflitsen per jaar. 
 NLT 5 HAVO - VERSTERK DE BASISKUSTLIJN

Gebiedsplan Walcheren voor NL&T, 5H Griftland College
Bij het vak NL&T (Natuur, Leven en Techniek) wordt veel onderzoek gedaan.
5H moest een plan maken voor het Zeeuwse eiland Walcheren, waarin de kust versterkt moest worden zonder de recreatieve mogelijkheden in de weg te staan.

Uitvoering met een waterbak, strand, zand en grind
Onderdeel van dit plan was het ontwerpen van een goede manier om de kust te versterken en dit plan te testen in onze waterbak.

Allerlei constructies werden getest! uitvoering met een waterbak, strand, zand en grind
Een groepje bouwde een werkende zandmotor om de basiskustlijn van Nederland en specifiek Walcheren te beschermen en te versterken.
Werkelijk de moeite waard is het fimpje over de ontwerpen en de werkende constructies.

 


REKENTOETS - verplicht onderdeel van het eindexamen.
In het schooljaar 2013/2014 kregen leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst te maken met een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen.
De rekentoets is bestemd voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben.

Nieuws over de huidige regelgeving: (voor schooljaar 2017-20178) binnenkort beschikbaar.
 


BLESSUREBRIEF LO BOVENBOUW
Zoals afgesproken met je LO-docent, kan je via deze link de 'Blessurebrief LO bovenbouw' downloaden, invullen en daarna mondeling overleggen met mw. Elias voor verdere instructie.

 


HUISWERKTOEZICHT
Evenals vorige jaren, zal er ook dit jaar weer huis­werktoezicht georganiseerd worden, lees verder ...